SØKNAD OM MEDLEMSKAP
Alle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon og personer med avsluttet relevant utdannelse med varighet
på minst to år eller tilsvarende kan søke om medlemskap i Norsk filmforbund. Se priser for medlemskap her. Røde felt er obligatoriske.

Medlem
Medlemskap
Velg ønsket medlemskapstype
 • Ordinær
 • Student
Om du har en verve- eller kampanjekode kan du bruke den her.

Klikk på denne linken for å signere >> KLIKK HER

*Det følger av Norsk filmforbunds vedtekter at alle medlemmer må signere forvaltningskontrakt. Vi garanterer også for dette i våre tariffavtaler med Virke produsentforeningen. Innmeldingen din vil følgelig ikke kunne behandles før denne er signert. Husk å skrive ditt fulle navn i forvaltningskontrakten.

 • Ja, jeg bekrefter at jeg har signert forvaltningskontrakten
 • Ja
 • Nei
Bransje
Velg hvilke(t) bransjefelt du har jobbet innenfor og jobber innenfor nå. Du kan velge flere bransjefelt.
 • Animasjon
 • Spillefilm
 • TV-drama
 • Dokumentar
 • TV-underholdning
 • Kortfilm/novellefilm
 • Musikkvideo
 • Reklame
 • Student (ikke valgt bransje ennå)
Fagfunksjon

Fagfunksjonene i innmeldingsskjemaet er basert på overenskomstene som Filmforbundet har inngått med Virke Produsentforening. Du kan velge inntil tre fagfunksjoner, men du må ha relevant utdanning og/eller jobberfaring for fagfunksjonene du velger. Dersom du ikke finner din fagfunksjon, velg “annet”.

Utdanning og arbeidserfaring
 • Legg til +
 • Legg til +
På neste side kan du laste opp din CV (valgfritt)
  Skriv inn tre produksjoner du har jobbet på og hvilken fagfunksjon du hadde her. Evt sett inn lenke til din IMDb. Er du student, skriver du det i feltet.
  Skriv inn årstall
  Øvrig informasjon
  Vi i Filmforbundet bruker dine svar til å lage statistikk som hjelper oss å videreutvikle forbundet til beste for medlemmene.
  • Behov for juridisk bistand
  • Kollegas anbefaling
  • Arbeidsgivers anbefaling
  • Grunnet arbeidskonflikt
  • Vil fremme egen kampsak
  • Ønske om bransjefellesskap
  • Grunnet engasjement for faggruppe
  • For å sikre opphavsrettslig vederlag
  • Ønsker medlemsfordelene
  • Annet
  Personvernerklæring
  Norsk filmforbunds personvernerklæring Les
  Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.